Sáng tạo nội dung và nguyên tắc chung khi viết bài quảng cáo trên Facebook

Trước khi ACE chạy quảng cáo Facebook việc đầu tiên là cần phải tối ưu bài quảng cáo của mình làm sao được tốt nhất và tránh việc vi phạm chính sách của FB nếu không sẽ rất bị dễ khóa tài khoản do chưa biết cách viết bài Fb sao cho hiệu quả nhất.

ACE có thể tham khảo qua bài viết của Trí để tránh vi phạm nhé!

Link: Google Driver

Danh mục