chỉ số đánh giá - XDIGI

  • 16 Tháng Một 2019

KPI là gì? 16 cách tính KPI trong Marketing Online

Để xác định được mức độ hiệu quả của công việc, các chỉ số đánh giá sẽ được thống nhất thông qua các công thức tính hiệu suất. KPI là một trong những chỉ số hiệu suất quan trọng thường được sử dụng nhiều nhất.

Đọc thêm

Danh mục