quảng cáo ppc - XDIGI

  • 09 Tháng Một 2019

Click Fraud là gì? làm gì để ngăn chặn Click Fraud hiệu quả?

Nhiều chiến dịch quảng cáo CPC (Cost Per Click) hay PPC (Pay Per Click) đã trở nên thất bại thảm hại do nặn click tặc hay còn gọi là click fraud hoàng hành.

Đọc thêm

Danh mục