tăng tỉ lệ bán hàng - XDIGI

  • 10 Tháng Một 2019

Conversion Rate là gì? làm thế nào để tăng Conversion Rate?

Các nhà quảng cáo (Advertiser) đều mong muốn chiến dịch của mình đạt hiệu quả tốt nhất, và nó thể hiện qua kết quả cuối cùng mà chiến dịch mang lại. Coversion Rate là một thuật ngữ nói đến một chỉ số đánh giá về mức độ hiệu quả đó.

Đọc thêm

Danh mục