tối ưu quảng cáo - XDIGI

  • 31 Tháng Một 2019

Tìm hiểu về cơ chế đấu giá trên Facebook

Để hiển thị nhiều quảng cáo và không làm ảnh hưởng nhiều đến trải nghiệm người dùng, facebook đã đưa ra cơ chế đấu giá để căn bằng cho hai yếu tố này. Bài viết này sẽ chia sẻ rõ hơn về cơ chế đấu giá trên Facebook Ads

Đọc thêm
  • 26 Tháng Một 2019

Các tiêu chí quan trọng giúp chạy hiệu quả Facebook Ads

Trong bài viết này CafeAZ sẽ đưa ra các tiêu chí giúp giảm giá thầu trong quảng cáo giá thầu tự động, giúp tối ưu chi phí quảng cáo Facebook tốt nhất.

Đọc thêm

Danh mục