Đơn vị thiết kế webste uy tín.
Thiết kế website giá tốt nhất.
Tư vấn và quản trị website miễn phí.
Đơn vị thiết kế website uy tín.
Thiết kế website giá tốt nhất.
Tư vấn và quản trị website miễn phí.

Danh mục bài viết thẻ: 'vps'

Nên lưu trữ hình ảnh tại host hay ở một host khác

Nên lưu trữ hình ảnh tại host hay ở một host khác

Có thể bạn đang gặp một số vấn đề về việc nên lưu trữ các phương tiện như hình ảnh, âm thanh, file,... ở tại host hay ở một host khác và link về đúng không? hãy đọc bài phân tích sau để tìm đúng hướng nhé....

Đọc tiếp