Đơn vị thiết kế webste uy tín.
Thiết kế website giá tốt nhất.
Tư vấn và quản trị website miễn phí.
Đơn vị thiết kế website uy tín.
Thiết kế website giá tốt nhất.
Tư vấn và quản trị website miễn phí.

Danh mục bài viết thẻ: 'Zip Code'

Mã bưu chính (Zip Code) 63 tỉnh thành Việt Nam ( Cập nhật 2022)

Mã bưu chính (Zip Code) 63 tỉnh thành Việt Nam ( Cập nhật 2022)

Mã bưu chính hay còn gọi là zip code là một mã xác định bưu cục. Mỗi một bưu cục sẽ có một mã riêng biệt. Trong XDIGI, zip code dùng để xác thực địa chỉ người dùng. Trong một số trường hợp nó được sử dụng để nhận thư xác nhận (ví dụ như […]...

Đọc tiếp