Đơn vị thiết kế webste uy tín.
Thiết kế website giá tốt nhất.
Tư vấn và quản trị website miễn phí.
Đơn vị thiết kế website uy tín.
Thiết kế website giá tốt nhất.
Tư vấn và quản trị website miễn phí.

Điều khoản sử dụng dịch vụ

Bằng việc chấp nhận sử dụng các dịch vụ của hệ thống XDIGI, Khách hàng đã hiểu và đồng ý với các điều khoản được nêu chi tiết dưới đây:

1.Quy định sử dụng dịch vụ trên XDIGI

Điều 1 : Quy định sử dụng

Là các quy định liên quan đến việc sử dụng dịch vụ trên Xdigi.net Người dùng khi đăng ký và sau khi đi đăng ký đều phải tuân thủ những quy định này.

Điều 2 : Thay đổi quy định

Chúng tôi có thể thay đổi quy định theo các chính sách dịch vụ của chúng tôi. Tuy nhiên, khi có thay đổi, chúng tôi sẽ đăng tải thông báo trên website qua mục blog và thông báo đến từng khách hàng. Các phiên bản sửa đổi sẽ có hiệu lực tại thời điểm được đăng thông báo.

Điều 3:  Quản lý thông tin

Sau khi bàn giao các thông số quản trị dịch vụ cho người dùng, Xdigi.net không chịu trách nhiệm và không bảo đảm về tính chính xác của những thông tin từ phần mềm, website của người dùng. Xdigi.net không chịu trách nhiệm pháp lý và bồi thường cho người dùng và bên thứ ba đối với các thiệt hại trực tiếp, gián tiếp, vô ý, đặc biệt, vô hình, các thiệt hại về lợi nhuận, doanh thu, uy tín phát sinh từ việc sử dụng sản phẩm, dịch vụ của Xdigi.net.

Điều 4: Tạm ngừng cung cấp dịch vụ

Xdigi.net có quyền ngưng cung cấp dịch vụ mà không hoàn lại bất kỳ một chi phí nào trong các trường hợp sau:

– Người dùng sử dụng phần mềm/website vào bất kỳ mục đích/hình thức nào vi phạm pháp luật Việt Nam, đặc biệt về vấn đề bản quyền phần mềm, ca khúc…

– Người dùng gửi, tạo liên kết hoặc trung chuyển cho các dữ liệu mang tính chất bất hợp pháp, đe doạ, lừa dối, thù hằn, xuyên tạc, nói xấu, tục tĩu, khiêu dâm, xúc phạm… hay các hình thức bị pháp luật Việt Nam ngăn cấm khác dưới bất kỳ cách thức nào.

– Người dùng lưu trữ, truyền bá các dữ liệu nào mà cấu thành hoặc khuyến khích các hình thức phạm tội; hoặc các dữ liệu mang tính vi phạm luật sáng chế, nhãn hiệu, quyền thiết kế, bản quyền hay bất kỳ quyền sỡ hữu trí tuệ hoặc các quyền hạn của bất kỳ cá nhân nào.

– Người dùng sử dụng website để phá hoại một website khác.

– Người dùng sử dụng các chương trình có khả năng làm tắc nghẽn hoặc đình trệ hệ thống, như gây cạn kiệt tài nguyên hệ thống, làm quá tải bộ vi xử lý và bộ nhớ.

– Người dùng sử dụng website hoặc tài khoản của mình để xâm nhập trái phép vào website khác hoặc gây ảnh hưởng đến khách hàng khác của Xdigi.net.

– Người dùng không thanh toán các chi phí đúng hạn.

Điều 5: Quản lý tài khoản quản trị

Người dùng giữ một cách an toàn các thông tin nhận biết, mật khẩu hay những thông tin mật khác liên quan đến tài khoản của mình và lập tức thông báo cho Xdigi.net khi phát hiện các hình thức truy cập trái phép bằng tài khoản của mình hoặc các sơ hở về bảo mật, bao gồm việc mất mát, đánh cắp hoặc để lộ các thông tin về mật khẩu và các thông tin bảo mật khác.

Điều 6: Sử dụng email

– Người dùng phải tự chịu trách nhiệm về nội dung các email được gửi đi từ hộp thư trong tài khoản của mình.

– Bạn cung cấp email và đăng ký dùng thử đồng nghĩa với việc bạn đồng ý nhận email marketing từ Xdigi

Điều 7: Quy định về chân trang website

Các website sau khi hoàn thiện và bàn giao cho Khách hàng đều được xác nhận bởi dòng chữ “Cung cấp bởi XDIGI” có gắn link về trang chủ Xdigi.net và để chế độ nofollow tại vị trí chân trang website. Tương tự như tem bảo hành đối với các sản phẩm khác, điều này xác nhận trách nhiệm của Xdigi cũng như đảm bảo quyền lợi sử dụng các dịch vụ hỗ trợ sau bán hàng đối với website.

Điều 8: Trách nhiệm của Xdigi khi ngưng cung cấp dịch vụ

Xdigi.net sẽ hoàn lại tiền trong trường hợp không cung cấp vì ngưng hoạt động, dữ liệu sẽ được trả về dưới dạng tệp dữ liệu như xml, xls, xlsx, sql,… và không bao gồm mã nguồn website.

Điều 9: Giải quyết tranh chấp, luật áp dụng

Trong quá trình sử dụng nếu xảy ra tranh chấp giữa người sử dụng và Xdigi, hai bên sẽ tiến hành đàm phán hòa giải với tinh thần hữu nghị. Trong trường hợp không giải quyết được bằng hòa giải sẽ đưa ra toà án kinh tế Đắk Lắk giải quyết.

2.Điều khoản sử dụng dịch vụ vận chuyển tích hợp

Điều 1. Định nghĩa

Trừ khi ngữ cảnh của Điều khoản này quy định khác, các từ và thuật ngữ sau đây tại Điều khoản này sẽ có nghĩa như sau:

– Đối tác vận chuyển (dưới đây được gọi là “ĐTVC”): Là tổ chức đã được cấp phép cung cấp dịch vụ bưu chính và/hoặc vận chuyển Bưu gửi theo quy định của Luật Bưu chính, và đã ký kết hợp đồng hợp tác với Xdigi.

– Dịch vụ: Dịch vụ vận chuyển tích hợp của ĐTVC được tích hợp trên hệ thống của Xdigi.

– Khách hàng: Là Khách hàng của Xdigi sử dụng dịch vụ vận chuyển của ĐTVC (được tích hợp trên hệ thống của Xdigi).

– Người nhận: Là người nhận Bưu gửi được Khách hàng gửi qua mạng lưới vận chuyển của ĐTVC.

– Hàng hóa: Là các sản phẩm, vật phẩm …. được vận chuyển theo yêu cầu của Khách hàng, không bao gồm các sản phẩm, vật phẩm … bị cấm hoặc hạn chế kinh doanh/vận chuyển theo quy định của pháp luật.

– Bưu gửi: Là một kiện chứa hàng hóa được Khách hàng bàn giao cho ĐTVC để thực hiện dịch vụ bưu chính.

– Các bên: là Khách hàng, ĐTVC và Xdigi.

– Hợp đồng hợp tác (dưới đây được gọi là “Hợp đồng”): Là hợp đồng và các phụ lục cũng như mọi sửa đổi, bổ sung bằng văn bản, về việc cung cấp và sử dụng dịch vụ vận chuyển do Xdigi và ĐTVC lập và ký kết, hoặc do Khách hàng và ĐTVC lập và ký kết.

Điều 2. Dịch vụ vận chuyển tích hợp của ĐTVC

Hệ thống Xdigi là hệ thống mở có khả năng kết nối mạnh mẽ với hệ thống của các ĐTVC vận chuyển, bằng việc tạo các truy vấn HTTP tới đường dẫn API (Application Programming Interface). Việc kết nối như vậy giúp tích hợp dịch vụ vận chuyển của ĐTVC trên hệ thống của Xdigi, cho phép Khách hàng chọn dịch vụ của ĐTVC và đẩy các Bưu gửi sang cho ĐTVC trực tiếp thông qua cổng kết nối.

Lợi ích của dịch vụ vận chuyển tích hợp trên hệ thống Xdigi: Thúc đẩy quá trình tự động, giảm thao tác cũng như quản lý trên hệ thống riêng của Xdigi và ĐTVC. Từ đó, Khách hàng được cập nhật luôn thông tin về trạng thái vận chuyển và đối soát của Bưu gửi ngay trên hệ thống của Xdigi.

Điều 3. Quy trình đẩy đơn

Hướng dẫn trực tiếp trong giao diện quản trị.

Khách hàng khi đẩy đơn sang ĐTVC qua cổng kết nối của Xdigi có trách nhiệm cung cấp thông tin đầy đủ về Bưu gửi theo yêu cầu của hệ thống và quy định của ĐTVC tại từng thời điểm.

Điều 4. Quy định hàng hóa

Khách hàng phải đảm bảo tất cả Bưu gửi được vận chuyển bởi ĐTVC tuân thủ quy định của Pháp luật Việt Nam và quy định cụ thể của ĐTVC về hàng cấm vận chuyển, hạn chế vận chuyển/vận chuyển có điều kiện và hàng cấm bay. Nếu không, Xdigi sẽ không chịu trách nhiệm khi hàng hóa bị thu giữ, tiêu hủy, không được vận chuyển hoặc vận chuyển chậm.  Khách hàng sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm đền bù cho Xdigi/ĐTVC và trách nhiệm trước Pháp luật Việt Nam khi gửi hàng vi phạm Quy Định này và Pháp luật Việt Nam.

Điều 5. Quy định đóng gói

Khách hàng phải tuân thủ quy định đóng gói được ĐTVC đưa ra nhằm đảm bảo an toàn cho hàng hóa trong quá trình vận chuyển từ Khách hàng tới Người nhận. Đóng gói đúng quy cách giúp bảo vệ hàng hóa, giảm tình trạng trả hàng, tiết kiệm chi phí cho Khách hàng. Khi có sự cố xảy ra trong quá trình vận chuyển, quy định đóng gói hàng hóa dùng làm căn cứ quy chiếu trách nhiệm giữa Khách hàng – Đối tác vận chuyển – Người nhận.

Điều 6. Quy định khiếu nại hàng hoá và vận đơn

Các vấn đề liên quan đến vận chuyển Bưu gửi, Khách hàng liên lạc trực tiếp tới bộ phận liên quan của ĐTVC.

Điều 7. Quy định bồi thường

Việc Bưu kiện bị thất lạc hay hư hỏng sẽ được ĐTVC trực tiếp xác thực, thẩm định, phản hồi mức độ bồi thường và tiến hành bồi thường (nếu có).

Điều 8. Trách nhiệm của Xdigi

1. Đảm bảo việc tích hợp với các ĐTVC chạy ổn định, thông tin đơn hàng của Khách hàng được đẩy sang ĐTVC một cách chính xác, đầy đủ và kịp thời.

2. Kết hợp với ĐTVC hỗ trợ Khách hàng trong trường hợp đẩy đơn sang ĐTVC gặp vấn đề xảy ra do lỗi kỹ thuật từ các bên.

3. Đảm bảo bí mật thông tin, an toàn với Bưu gửi trong suốt quá trình Khách hàng sử dụng Dịch vụ.

Điều 9. Giải quyết tranh chấp

Trong quá trình sử dụng Dịch vụ, nếu xảy ra tranh chấp giữa Khách hàng và Xdigi, hai bên sẽ tiến hành đàm phán hòa giải với tinh thần hữu nghị. Trong trường hợp không giải quyết được bằng hòa giải sẽ đưa ra Toà án Kinh tế Đắk Lắk giải quyết.

Điều 10. Điều khoản áp dụng & cam kết

Điều khoản sử dụng này có hiệu lực kể từ ngày được đăng tải trên website chính thức của Xdigi. Xdigi bảo lưu quyền điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung nội dung cho phù hợp với hoạt động thực tế hoặc/và phù hợp với quy định của pháp luật bằng cách đăng tải nội dung điều chỉnh/sửa đổi/bổ sung lên website chính thức. Khách hàng tiếp tục sử dụng Dịch vụ sau khi nội dung điều chỉnh/sửa đổi/bổ sung được đăng tải, đồng nghĩa với việc đồng ý tuân thủ các nội dung điều chỉnh/sửa đổi/bổ sung đó.

Mọi Khách hàng cam kết tuân thủ tất cả các nội dung của Điều khoản sử dụng dịch vụ vận chuyển tích hợp của ĐTVC.