XDIGI là đơn vị thiết kế website và là một agency quảng cáo truyền thông. Chúng tôi mang đến những giải pháp hiệu quả và thực tế cho cá nhân kinh doanh, doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME) trong việc xây dựng thương hiệu và phát triển doanh nghiệp của mình.

Tất cả công nghệ chúng tôi sử dụng được cập nhật mới nhất, phù hợp thời đại và đón đầu những xu hướng mới trong tiếp thị số. Cải thiện đáng kể khả năng cạnh tranh của thương hiệu trên môi trường internet.

CEO Tuấn Đoàn

Đoàn Tuấn

CEO XDIGI

Chúng tôi không đơn thuần là một công ty công nghệ & truyền thông số, chúng tôi là một đối tác đáng tin cậy của thương hiệu. Chúng tôi khẳng định chất lượng và sự uy tín của mình qua từng dự án. Và chúng tôi cam kết mang đến sự hài lòng 100% cho những đối tác của XDIGI.

XDIGI AGENCY

Professional
Team

24+ Team Member

Competitive
Rate

100% Client Satisfied

Cretified
Globally

65.04 k Reach

Competitive
Rate

100% Client Satisfied

Creating world class experiences

Collax builds digital products that let people do things differently. Share your challenge with our team, and we’ll work with you to deliver a revolutionary digital product. Our clients have changed the way people do banking, listen to music.

learn languages, and rent bikes. Their products have been featured in TechCrunch, Business Insider, and Product Hunt

Project kikoff

At collax we specialize designing building, shipping...

PIdeation

At collax we specialize designing building, shipping...

Design Process

At collax we specialize designing building, shipping...

Development

At collax we specialize designing building, shipping...