facebook chatbot - XDIGI

  • 14 Tháng Một 2019

Chatbot viral là gì? Tính năng mới hay bí quyết nghìn đơn?

Chatbot là từ ghép của Chat (nhắn tin) và Robot (người máy tự động). Chatbot là khái niệm được hiểu cơ bản là người máy nhắn tin tự động.

Đọc thêm

Danh mục